A A A
normalny kontrast | duży kontrast

„Koleją do Kultury” – akcja promocyjna

Opera Krakowska wraz z innymi instytucjami kultury bierze udział w akcji promocyjnej „Koleją do Kultury”, której organizatorem są Koleje Mazowieckie. Na podstawie okazania ważnego biletu Kolei Mazowieckich mogą Państwo kupić bilet na wybrany spektakl Opery Krakowskiej z 10% zniżką. Zniżka na dany bilet obowiązuje do 30 dni od daty upływu ważności danego biletu. Jeden bilet kolejowy upoważnia do kupna jednego biletu do Opery. Termin akcji promocyjnej upływa 31.12.2017 r. Promocja obowiązuje na spektakle, na które są wolne miejsca.

Informacje na temat wszystkich instytucji, które biorą udział w akcji znajdują się na stornie: dokultury.mazowieckie.com.pl