A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Koncert artystów Opery Krakowskiej w Warszawie

20 maja br. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się koncert symfoniczny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka, kierownika muzycznego naszej sceny. Podczas wieczoru usłyszeliśmy Katarzynę Oleś-Blacha, solistę Opery Krakowskiej, która wykonała „Pieśni księżniczki z baśni” K. Szymanowskiego,  „6 Pieśni” („Brentano Lieder”) R. Straussa oraz słynną „Szeherezadę” N. Rimskiego-Korsakowa.

Artyści Opery Krakowskiej są często zapraszania do udziału w koncertach i spektaklach zaprzyjaźnionych scen w Polsce. Przypominamy, że w minionym miesiącu w Operze Bałtyckiej, Tomasz Tokarczyk poprowadził „Messa de Requiem” G. Verdiego, w którym zaśpiewał również nasz solista - Wołodymyr Pańkiw.