A A A
normalny kontrast | duży kontrast

VASYL GROKHOLSKYI

tenor

Absolwent Akademii Muzycznej w Kijowie, solista tamtejszego Narodowego Teatru Opery i Baletu. Współpracował także z kijowską Filharmonią Narodową. Laureat Międzynarodowych Konkursów Wokalnych, śpiewał w salach koncertowych całego świata.

Od 2003 roku jest solistą Opery Krakowskiej. Występował tu w partiach Edgara w Łucji z Lammermoor, Fausta w operze Gounoda, Księcia Mantui w Rigoletcie, Alfreda Germont w Traviacie, Pinkertona w Madama Butterfly, Don José w Carmen, Ottokara w Baronie cygańskim, Jontka w Halce, Scaramuccia w Ariadnie na Naxos, Hermana w Damie pikowej, Leńskiego w Eugeniuszu Onieginie, Nemorina w Napoju miłosnym, Manrica w Trubadurze, Księcia w Miłości do trzech pomarańczy. Współpracuje z Operą Narodową w Warszawie, teatrami operowymi w Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie.

W 2010 wygrał XII Turniej Tenorów, organizowany przez Operę na Zamku w Szczecinie.