Audycja do Zespołu Baletu Opery Krakowskiej


Opera Krakowska serdecznie zaprasza tancerzy na audycję do Zespołu Baletu. 

Wymagana jest znajomość techniki tańca klasycznego i współczesnego.

Audycja obejmuje uczestniczenie w lekcji tańca klasycznego oraz prezentację wariacji, etiudy lub dowolnego układu choreograficznego w technice tańca klasycznego lub współczesnego.

Planowane terminy audycji:
- 8 maja 2017 r., godz. 13.00 w Sali Baletowej przy ul. św. Tomasza 37 w Krakowie
- 5 czerwca 2017 r., godz. 13.00” w Sali Baletowej przy ul. św. Tomasza 37 w Krakowie

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o przesłanie na adres Opery Krakowskiej, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków lub e-mailem: koordynacja@opera.krakow.pl
pełnego CV oraz zdjęcia scenicznego, a także informacji o wykształceniu baletowym (dyplom ukończenia szkoły baletowej) i ważniejszych osobistych osiągnięciach w zawodzie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2017 r.

Opera nie zapewnia zakwaterowania oraz zwrotu kosztów podróży.