A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Audycja do Zespołu Baletu Opery Krakowskiej

Opera Krakowska zaprasza tancerki i tancerzy na audycję do Zespołu Baletu.

Planowany termin audycji: 9 czerwca 2018 r., godz. 14.00; Sala Kameralna, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków.

Wymagana znajomość techniki tańca klasycznego i współczesnego.

Audycja obejmuje uczestniczenie w lekcji tańca klastycznego oraz prezentację wariacji, etiudy lub dowolnego układu choreograficznego w technice tańca klasycznego lub współczesnego.

Zainteresowanych  uprzejmie prosimy o przesłanie na adres Opery Krakowskiej, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków lub na e-mail: koordynacja@opera.krakow.pl pełnego CV oraz zdjęcia scenicznego, a także informacji o wykształceniu baletowym (dyplom ukończenia szkoły baletowej) i ważniejszych osobistych osiągnięciach w zawodzie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 21 maja 2018 r.

Opera  nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu.


Osoby, które wyrażają zgodę, aby ich CV mogło być wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, proszone są o zaznaczenie tego faktu dokonując wpisu: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych w Operze Krakowskiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku zainteresowania tylko bieżącą ofertą tekst „wytłuszczony” może zostać pominięty, a niewykorzystane CV zostanie zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji.