A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska od sezonu 2018/2019 zatrudni pedagoga baletu.

Opera Krakowska od sezonu 2018/2019 zatrudni pedagoga baletu.

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

  • wykształcenie pedagogiczne baletowe,
  • doświadczenie w pracy z Zespołem Baletu w teatrze.

Dodatkowe mile widziana  znajomość języków obcych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą elektroniczną na adres e-mail: koordynacja@opera.krakow.pl.

Dodatkowe informacje pod numerem tel.: (12) 296 62 32.

Termin przesyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2018 r.


Osoby, które wyrażają zgodę, aby ich CV mogło być wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, proszone są o zaznaczenie tego faktu dokonując wpisu: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych w Operze Krakowskiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku zainteresowania tylko bieżącą ofertą tekst „wytłuszczony” może zostać pominięty, a niewykorzystane CV zostanie zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji.