A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska ogłasza przesłuchania do partii Isabelli, Mustafy, Lindoro i Taddeo z opery „Włoszka w Algierze” G. Rossiniego

Opera Krakowska ogłasza przesłuchania do partii Isabelli, Mustafy, Lindoro i Taddeo z opery „Włoszka w Algierze” G. Rossiniego.

Termin i miejsce przesłuchań: 9 lipca 2018, od godz. 10:00; Duża Scena Opery Krakowskiej.

Uprzejmie prosimyo przesłanie CV oraz reprezentatywnego nagrania na adres mailowy: k.gwardzik@opera.krakow.pl lub pocztą:
„Opera Krakowska” w Krakowie
ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków

Program przesłuchań:

 • aria z opery Włoszka w Algierze G. Rossiniego
 • dowolna aria

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 11 czerwca 2018.

Szczegółowe informacje: Dział Koordynacji Pracy Artystycznej, tel. 12 296 62 33

Opera Krakowska zapewnia akompaniatora, ale nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu. Zastrzega sobie prawo do kontaktu z kandydatami wybranymi na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej przez Kierownika Muzycznego Opery Krakowskiej.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.
Jeśli wyraża Pani / Pan również zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.

Równocześnie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Panazgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.