Opera Krakowska zatrudni osobę na stanowisko KOORDYNATOR ORGANIZACJI WIDOWNI


Opera Krakowska zatrudni osobę na czas określony, na umowę na czas zastępstwa 
na stanowisko Koordynator Organizacji Widowni od 1 marca 2017 r.

Wymagania:

 1. Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 2. Biegła znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
 3. Wysoka kultura osobista.
 4. Dyspozycyjność.
 5. Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych.
 6. Zdecydowanie i samodzielność w działaniu.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomość programu EuroKasa.

 Do głównych zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku Koordynatora Organizacji Widowni w Operze Krakowskiej należeć będzie:

 1. Prowadzenie rezerwacji biletów na spektakle Opery Krakowskiej (osobistych, telefonicznych i mailowych) oraz informowanie klientów o bieżącym repertuarze.
 2. Obsługa systemu EuroKasa.
 3. Organizacja widowni, w tym współpraca z firmami, instytucjami i in. w celu zapewnienia 100% frekwencji na spektaklach / koncertach Opery Krakowskiej.
 4. Przygotowanie oraz weryfikacja listy osób zaproszonych na poszczególne wydarzenia premierowe i specjalne Opery Krakowskiej i realizacja jej wysyłki.
 5. Zgłaszanie zapotrzebowania na obsługę widza zgodnie z zapisami umowy.
 6. Pełnienie dyżurów podczas spektakli.
 7. Przygotowywanie druków obsad do programów sprzedawanych podczas spektakli.
 8. Wykonywanie zadań wynikających z rozporządzeń i regulaminów obowiązujących w Operze Krakowskiej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Praca wykonywana będzie w Operze Krakowskiej w Krakowie, przy ul. Lubicz 48.
 • Praca o charakterze biurowym, wymagająca częstego kontaktu z interesantami oraz  z różnego rodzaju instytucjami, wymagająca koordynowania wielu spraw jednocześnie.
 • Praca w godzinach: poniedziałek – niedziela wg odrębnego harmonogramu.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne wraz z adnotacją „Nabór na  stanowisko Koordynator Organizacji Widowni”  można  dostarczyć osobiście -  składając je w sekretariacie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, drogą korespondencyjną na podany adres Opery lub mailem: opera@opera.krakow.pl - w terminie do 3 lutego 2017 roku.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Kandydaci o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12 296 62 67.