Opera Krakowska zatrudni osobę na stanowisko sekretarka

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.

 • Całościowa obsługa sekretariatu Opery Krakowskiej
 • Przygotowywanie projektu pism
 • Realizacja czynności kancelaryjnych
 • Organizacja podróży służbowych Dyrekcji Opery i ich rozliczanie
 • Organizacja i obsługa spotkań wewnętrznych oraz zewnętrznych Dyrekcji Opery
 • Obsługa elektronicznego i tradycyjnego obiegu dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji i archiwizacji baz danych

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie co najmniej średnie
 • Znajomość języka angielskiego
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Wysoka kultura osobista
 • Odpowiedzialność i dyskrecja
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność redagowania pism
 • Samodzielność w wykonywaniu zleconych zadań
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do Opery lub przesłanie ich za pośrednictwem poczty (Opera Krakowska, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków), poczty elektronicznej na adres: kadry@opera.krakow.pl lub: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do 22 sierpnia 2017 r.

Osoby, które wyrażają zgodę, aby ich CV mogło być wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, proszone są o zaznaczenie tego faktu dokonując wpisu: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych w Operze Krakowskiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku zainteresowania tylko bieżącą ofertą tekst „wytłuszczony” może zostać pominięty, a niewykorzystane CV zostanie zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji.

Opera zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.