Przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego

Opera Krakowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego

FLET TUTTI (+ flet piccolo)

PUZON BASOWY

Termin i miejsce przesłuchań: 1 lipca 2017, Opera Krakowska - ul. Lubicz 48

Kandydaci dysponujący odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym proszeni są  o przesłanie CV z opisem przebiegu kariery zawodowej, w terminie do 16 czerwca 2017, na adres mailowy: k.gwardzik@opera.krakow.pl lub pocztą:

„Opera Krakowska” w Krakowie
ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków
z dopiskiem „Przesłuchania do orkiestry”

Program przesłuchań:

FLET

utwory solowe:
W. A. Mozart – I Koncert fletowy  G-dur  KV 313 (część  I z kadencją, część II na flet piccolo)
lub
W. A. Mozart – II Koncert fletowy  D-Dur KV 314 (część I z kadencją, część II na flet piccolo)

literatura  orkiestrowa:
Georges Bizet – Intermezzo z III aktu Carmen
Claude Debussy  – Popołudnie Fauna 
Christoph Willibald Gluck – Taniec błogosławionych duchów z opery Orfeusz i Eurydyka
Emmerich Kálmán – Uwertura  do operetki  Hrabina Marica
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Scherzo ze Snu nocy letniej 
Siergiej Prokofjew – Piotruś i Wilk 
Maurice Ravel – Bolero 
Gioacchino Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell 
Camille Saint-Saëns – Voliere z Karnawału zwierząt 

flet piccolo:
Piotr Czajkowski – Taniec chiński z baletu Dziadek do orzechów
Gioacchino Rossini – Sroka złodziejka 
Gioacchino Rossini – Semiramida 

PUZON BASOWY:

utwory solowe:
Johann Sebastian Bach / André Lafosse – Sarabande c-moll z IV Suity
Alexej Lebiediew – Concerto a-moll

literatura  orkiestrowa:
Georges Bizet – Carmen
Piotr Czajkowski – Eugeniusz Oniegin
Ruggero Leoncavallo – Pajace
Siergiej Prokofiew – Miłość do trzech pomarańczy
Gioacchino Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell 
Gioacchino Rossini – Uwertura do opery Sroka złodziejka
Richard Wagner – Uwertura do opery Tannhäuser
Richard Wagner – Tannhäuser
Richard Wagner – Lohengrin
Richard Wagner – Das Reinhold
Richard Wagner – Cwał Walkirii z opery Walkiria
Giuseppe Verdi – Rigoletto
Giuseppe Verdi – Trubadur

Szczegółowe informacje: Dział Koordynacji Pracy Artystycznej - tel. 12 296 62 33

Opera Krakowska zapewnia akompaniatora. Opera Krakowska nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu. 

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń Opera Krakowska zastrzega sobie prawo do decyzji o zaproszeniu wybranych solistów na przesłuchanie, na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej przez Kierownika Muzycznego Opery Krakowskiej.