A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Informacja z otwarcia ofert - Roboty budowlane Tomasza 37

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu pn. „Wykonanie robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie””