INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej - Tomasza 37

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie””