Odpowiedzi na pytania zadane w toku postepowania przetargowego pn.: Wymiana podłogi drewnianej scenicznej w kieszeni prawej sceny głównej wraz z korektą torów wózków jezdnych"

Zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  w odpowiedzi na zadane pytania przez wykonawców w toku prowadzonego postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Wymiana podłogi drewnianej scenicznej w kieszeni prawej sceny głównej wraz z korektą torów wózków jezdnych”  Opera Krakowska wyjaśnia: 

Pytanie 1

„Czy jest możliwa zaliczka na zamówienie desek grubości 4,5 cm?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Pytanie 2

„Przygotowanie desek wymaga dłuższego terminu czy jest możliwa zmiana terminu?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania zamówienia.