Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej - ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie"