A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Roboty budowlane Tomasza 37 II

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: Wykonanie robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie.

 

Całość dokumentacji wskazanej w załączniku nr 8 do SIWZ dostępna jest w wersji elektronicznej na serwerze FTP.

Dane FTP:

Adres: 94.75.84.2

Login: przetarg

Hasło: opera#2017 

Plik: roboty_tomasza.rar