A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Roboty budowlane Tomasza

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn.: Wykonanie robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie”