Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu pn.: „Usługi hotelarskie hotelach posiadających kategorię co najmniej trzygwiazdkową, w okresie maj – lipiec 2017, niezbędne dla realizacji zadań statutowych Zamawiającego”