Pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn.: Roboty budowlane Tomasza 37

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn.: „Wykonanie robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie”