Rozstrzygnięcie postępowania pn.: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego; Część III – druki wielkoformatowe