Rozstrzygnięcie postępowania pn.: Obsługa widowni Opery Krakowskiej w Krakowie