Rozstrzygnięcie postępowania pn.: Usługi hotelarskie w I kwartale 2017r., niezbędne dla realizacji zadań statutowych Zamawiającego