Rozstrzygnięcie postępowania pn.Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej - Tomasza 37

Rozstrzygnięcie postępowania pn.Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie”