A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Sprostowanie SIWZ w postępowaniu - Roboty budowlane Tomasza 37 - II postępowanie

Sprostowanie SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie