Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania15 Maja 2017

Szanowni Państwo! Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania: "Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie".  więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej - ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie12 Maja 2017

  więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej - ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie08 Maja 2017

  więcej

z 2