Zamówienia publiczne

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn.: Roboty budowlane Tomasza 3723 Listopada 2017

  więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: Wykonanie robót budowanych - Św. Tomasza 37 w Krakowie15 Listopada 2017

  więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Opery Krakowskiej 201724 Października 2017

  więcej

Rozstrzygnięcie postępowania pn.: Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia - Św. Tomasza 37 w Krakowie10 Lipca 2017

  więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu pn. „Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia - Św. Tomasza 37 w Krakowie26 Czerwca 2017

  więcej

z 3