Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Audycja do Zespołu Baletu Opery Krakowskiej

Audycja do Zespołu Baletu Opery Krakowskiej

Opera Krakowska zaprasza na audycję do Zespołu Baletu tancerzy (mężczyzn), posiadających wysokie umiejętności w technice klasycznej i współczesnej.
Planowany termin audycji: 4 czerwca 2022 r., godz. 10.00 w sali baletowej przy ul. św. Tomasza 37  w Krakowie.

Audycja obejmuje uczestniczenie w lekcji tańca klasycznego oraz prezentację wariacji, etiudy lub dowolnego układu choreograficznego w technice tańca klasycznego lub współczesnego.

Wymagane dokumenty:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszeń tradycyjnie na adres Opery Krakowskiej ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków lub na adres e-mail: baletopera@op.pl lub e.piotrowicz@opera.krakow.pl  w terminie do 20 maja 2022 roku:

  • Pełnego CV zawierającego: datę urodzenia, adres i adres e-mail, wagę oraz wzrost  (min. 176 cm) ), informacje o wykształceniu baletowym (dyplom ukończenia szkoły baletowej)  i ważniejsze osobiste osiągnięcia  w zawodzie;
  • Zdjęcie portretowe i baletowe;
  • Nagranie wideo z wariacją albo pas de deux z repertuaru klasycznego (linki You Tube, Vimeo itp.).
Prosimy o przysyłanie fotografii i filmów wideo wykonanych w ciągu ostatniego roku.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia nadesłane do 20 maja 2022 roku.

Opera Krakowska zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Tancerze zakwalifikowani do udziału w audycjach zostaną powiadomieni droga mailową.

Opera Krakowska zastrzega sobie zmiany terminu i godziny audycji, o czym poinformuje wybranych kandydatów drogą mailową.

Opera nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu.

Składana aplikacja powinna być podpisana i w przypadku udostępnienia danych, które Administrator może przetwarzać wyłącznie na podstawie Pana/Pani zgody,  proszę o umieszczenie następujących klauzul zgód w dokumentach aplikacyjnych:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu Pracy oraz przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem/zamieściłam w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym jest realizacja procesu rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 21.01.2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 123 tj.)o o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

Równocześnie informujemy, iż:

1. Podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Celem przetwarzania Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego przez Operę Krakowską w Krakowie.

2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Opery - Opery Krakowskiej w Krakowie: www.opera.krakow.pl/polityka-prywatnosci.