Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni osobę do Działu Marketingu

Opera Krakowska zatrudni osobę do Działu Marketingu

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Koordynator ds. Public Relations.
Zakres zadań:
 
1. Pisanie tekstów m.in. na stronę internetową i na potrzeby kanałów social media; kreatywne prowadzenie strony na Fecebooku, konta na Instagramie oraz kanału YouTube Opery Krakowskiej.
2. Opieka nad realizacją i wysyłką newslettera Opery.
3. Przygotowywanie treści informacji prasowych dla mediów, tworzenie mailingów.
4. Udział w planowaniu oraz wsparcie realizacji kampanii promocyjno-reklamowych (prasa, radio, internet, telewizja).
5. Udział w organizacji konferencji prasowych i wydarzeń specjalnych.
6. Koordynowanie przygotowania reportaży, filmów reklamowych, spotów, itp.
7. Koordynacja i realizacja niestandardowych projektów / eventów, działań ambient marketingowych.
8. Dyżury podczas premier i wydarzeń specjalnych Opery.
 
Wymagania:
 
1. Wiedza o operze, muzyce, teatrze, zorientowanie w bieżących wydarzeniach kulturalnych Krakowa i okolic.
2. Biegłość w pisaniu (tzw. „lekkie pióro”) i znajomość zasad redakcji tekstu, wysoka kompetencja językowa.
3. Dobra, najlepiej podparta doświadczeniem, znajomość kanałów social media: Facebook, Instagram, YouTube.
4. Umiejętność planowania kampanii marketingowych, kreatywne, nieszablonowe myślenie.
5. Dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego.
6. Rozwinięte umiejętności interpersonalne.
7. Wysoka kultura osobista.
8. Wykształcenie wyższe.
 
Dodatkowe atuty:
 
1. Doświadczenie w obszarze komunikacji z mediami, promocji oraz Public Relations w sektorze kultury lub w branży wydawniczej.
2. Doświadczenie publicystyczne (pisanie recenzji, tekstów programowych, relacji z wydarzeń kulturalnych).
3. Znajomość dowolnego oprogramowania do tworzenia lub obróbki graficznej (Canva, Gimp, Photoshop) – w stopniu pozwalającym na tworzenie prostych grafik webowych.
 
Oferujemy:
 
1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
2. Służbowy telefon, laptop, aparat fotograficzny oraz kamera do dyspozycji.
3. Zadaniowy czas pracy.
4. Praca w prestiżowej instytucji kultury.
5. Udział w organizowanych przez Operę Krakowską wydarzeniach.
 
Wymagane dokumenty:
 
1. List motywacyjny.
2. CV.
 
Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.
 
Jeśli wyraża Pani / Pan również zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.
 
Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
Dokumenty aplikacyjne wraz z adnotacją „Nabór na  stanowisko – Koordynator Public Relations” można dostarczyć osobiście -  składając je w sekretariacie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, drogą korespondencyjną na podany adres Opery lub mailem: opera@opera.krakow.pl w terminie do 14 lutego 2021.
 
Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami. Kandydaci o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: +48 12 296 62 65.
 
Równocześnie informujemy, że:
 
1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.