Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Przesłuchanie do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej sezon 2022/2023

Przesłuchanie do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej sezon 2022/2023

Opera Krakowska zaprasza dzieci w wieku od 9 do 12 lat na przesłuchanie do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej. Zgłoszenia mogą dokonać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.
Przesłuchania odbędą się w dniach 12 i 13 września 2022 r. w godz. od 16:00 do 18:00, w siedzibie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie.

Wymagania: przygotowanie 2 dowolnych piosenek.

Zgłoszenia prosimy kierować do Działu Koordynacji, e-mailem: e.piotrowicz@opera.krakow.pl  w terminie do 9 września 2022 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się pod numer telefonu  (12) 296 62 32, od godz. 8:00 do 15:00.

Prosimy uprzejmie o zamieszczenie przy zgłoszeniu dziecka na przesłuchanie następującej formuły:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych.

Równocześnie informujemy, iż:
 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora: kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej.
 3. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka w powyżej określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego dot. ochrony danych osobowych Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) i przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz przyjmuje do wiadomości, że administratorem przekazanych przez niego danych jest Opera).
 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych, określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 2.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych  osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Pan/Pani przyjmuje do wiadomości, że budynek Opery, administrowany przez Operę Krakowską) jest objęty monitoringiem.
 10. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.