Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni inż. Automatyki Przemysłowej lub inż. Mechanika

Opera Krakowska zatrudni inż. Automatyki Przemysłowej lub inż. Mechanika

Opera Krakowska podejmie współpracę/zatrudni inż. Automatyki Przemysłowej lub inż. Mechanika (konstruktora maszyn i urządzeń przemysłowych ze znajomością automatyki)
Mile widziana znajomość:

1. Elementów inteligentnej automatyki budynku;
2. Systemów wentylacyjnych;
3. Systemów bezpieczeństwa PPOŻ;
4. Urządzeń technologii sceny teatrów, obiektów kultury i sal koncertowych;
5. Automatyki urządzeń napędowych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń  w świetle przepisów Urzędu Dozoru Technicznego;

Zadania

Rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących:

1. Opracowania i wdrażania nowych rozwiązań mechanizacji technologii sceny wraz z automatyką jej sterowania
2. Obsługi systemów automatyki budynków Opery.
3. Zagadnień konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń;

Doradztwo w wyżej wymienionych zakresach.


Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

Jeśli wyraża Pani / Pan również zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami. Kandydaci o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: +48 12 296 62 03.


Równocześnie informujemy, iż:

1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.