Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska ogłasza audycję do Zespołu Baletu

Opera Krakowska ogłasza audycję do Zespołu Baletu

Opera Krakowska zaprasza tancerki i tancerzy na audycję do Zespołu Baletu
Wymagania:

Znajomość techniki tańca klasycznego i współczesnego.

Dodatkowe informacje:

Audycja obejmuje uczestniczenie w lekcji tańca klasycznego oraz prezentację wariacji, etiudy lub dowolnego układu choreograficznego w technice tańca klasycznego lub współczesnego.

Planowany termin audycji: 29 maja 2021 r., godz. 10.00 w sali baletowej przy ul. św. Tomasza 37  w Krakowie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres Opery Krakowskiej: ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków lub na adres e-mail: baletopera@op.pl lub e.piotrowicz@opera.krakow.pl  w terminie do 16 maja 2021 r.
 
Wymagane dokumenty:

1. Pełne CV zawierające: data urodzenia, adres i adres e-mail, waga oraz wzrost  (kobieta min. 164 cm , max. 170-172 cm; mężczyzna min. 176 cm), informacje o wykształceniu baletowym i ważniejsze osobiste osiągnięcia zawodowe;
2. Dyplom ukończenia szkoły baletowej;
3. Zdjęcie portretowe i baletowe;
4. Nagranie wideo z wariacją albo pas de deux z repertuaru klasycznego (linki You Tube, Vimeo itp.).

Prosimy, aby przysyłane fotografie i filmy wideo wykonane były w ciągu ostatniego roku.

Opera Krakowska zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Tancerze zakwalifikowani do udziału w audycjach zostaną powiadomieni droga mailową.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej  termin i godzina audycji mogą ulec zmianie, o czym wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Opera nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu.

Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 19.09.2019 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych w Operze Krakowskiej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych osobowych; tekst jednolity: DZ.U. 2016 r., poz. 922). W przypadku zainteresowania tylko bieżącą ofertą tekst wytłuszczony może zostać pominięty, a niewykorzystane CV zostanie zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji”.

„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 21.01.2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 123 tj.) o o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

Równocześnie informujemy, iż:

1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego.
3. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego  w pkt 2.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.