Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni Pedagoga Baletu

Opera Krakowska zatrudni Pedagoga Baletu

Opera Krakowska od sezonu 2021/2022 poszukuje kandydata do pracy na stanowisko pedagog baletu
Wymagania:
 1. Wykształcenie pedagogiczne baletowe
 2. Doświadczenie  w  pracy z zespołem  baletu w teatrze
 3. Umiejętność pracy w zespole
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu
 5. Zaangażowanie
 6. Odporność na stres

Dodatkowe mile widziane atuty:
 1. Znajomość języków obcych
 2. Wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty:

1. CV  zawierające informacje  tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie (uzyskane dyplomy) i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:

Poniżej zamieszczone oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu Pracy oraz przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem/zamieściłam w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym jest realizacja procesu rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 21.01.2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 123 tj.)o o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  na adres  e.piotrowicz@opera.krakow.pl lub baletopera@op.pl

Dodatkowe informacje pod numerem +48 (12) 296 62 32


 Opera Krakowska w Krakowie:

- zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

- informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.


Klauzula Informacyjna:

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego.

 3. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.

 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego  w pkt 2.

 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Pani/panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.