Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni zastępcę głównego księgowego

Opera Krakowska zatrudni zastępcę głównego księgowego

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: zastępca głównego księgowego.
1. Nabór prowadzony jest w formule otwartej.

2. Nabór prowadzony będzie do dnia 26 kwietnia 2023 roku do godz.: 12:00.

3. Wymagania stanowiskowe:

Stanowisko: zastępca głównego księgowego;
Wymiar: 1/1 etatu;

Zakres obowiązków:
 1. Wykonywanie zadań komórki organizacyjnej, do których należy w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji księgowej;
  • nadzór nad prawidłowym naliczaniem i regulowaniem zobowiązań podatkowych;
  • nadzór nad ewidencją księgową składników majątkowych jednostki, inwentaryzacją oraz amortyzacją;
  • prowadzenie rozliczeń zadań inwestycyjnych;
  • prowadzenie rozliczeń projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów;
  • nadzorowanie pracy podległych pracowników i ich efektów;
  • analiza i kontrola wykonania budżetu;
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dokumentów i pism;
 2. Zastępowanie głównego księgowego w zakresie:
  • prowadzenia rachunkowości jednostki;
  • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • dokonywania wstępnej kontroli:
   • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


Nabór - wymagania obowiązkowe:

 1. Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat pracy na stanowisku Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego lub Kierownika Działu Finansowego, mile widziane w instytucji kultury;
 2. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość);
 3. Praktyczna znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, ustaw podatkowych;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Praktyczna znajomość programu finansowo-księgowego  oraz pakietu MS Office (szczególnie Excel);


Nabór - wymagania fakultatywne, preferowane:

 1. Doświadczenie nabyte w pracy w instytucji z sektora kultury;
 2. Znajomość organizacji pracy instytucji kultury;
 3. Znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury.
 4. Umiejętność analitycznego myślenia;
 5. Bardzo dobra organizacja pracy;
 6. Komunikatywność;
 7. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.


4. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (bez potrzeby składania odręcznych podpisów):

 • CV;
 • Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.


5. Udział w naborze: wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 roku do godz. 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

Klauzula informacyjna: