Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

PRZESŁUCHANIA do Chóru Opery Krakowskiej - SOPRAN, BARYTON, BAS

PRZESŁUCHANIA do Chóru Opery Krakowskiej - SOPRAN, BARYTON, BAS

Opera Krakowska zaprasza na przesłuchania na stanowisko artysty śpiewaka w Chórze Opery Krakowskiej.
Poszukujemy osób młodych, ambitnych i otwartych, potrafiących twórczo realizować się na scenie.
wymagania
•  wykształcenie muzyczne (minimum średnie)
•  czytanie nut a vista
•  umiejętności taneczno-ruchowe

repertuar
•  dwa utwory zróżnicowane stylistycznie oraz językowo

Przesłuchanie odbędzie się 11 grudnia 2021 r. w Operze Krakowskiej (rozpoczęcie o godz. 10:00).
Termin dostarczenia zgłoszeń upływa z dniem 6 grudnia 2021 r.
Opera zapewnia akompaniatora, ale nie pokrywa kosztów podróży i noclegu.
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej weryfikacji zgłoszeń i zaproszenia określonej liczby kandydatów – tak by było możliwe przeprowadzenie przesłuchań z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, CV oraz nut dla akompaniatora na adres:
Opera Krakowska
ul. Lubicz 48
31-512 Kraków
z dopiskiem: „przesłuchania do chóru"

lub na adres e-mail:
k.gwardzik@opera.krakow.pl

szczegółowych informacji udziela Dział Koordynacji Pracy Artystycznej (w godz. 8.00 - 15.00):
tel. + 48 12 296 62 33, + 48 12 296 62 32, + 48 12 296 62 31

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Operze Krakowskiej w Krakowie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Opera Krakowska w Krakowie (dalej Opera), z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora (e-mail: opera@opera.krakow.pl, tel.: 12 296 61 01 (02));
2. Umożliwiamy Państwu kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ODO@opera.krakow.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Artysta Chóru.
4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej jednostce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do podjęcia działań na Pani/Pana życzenie przed zawarciem umowy. By zrealizować te działania będziemy przetwarzać Pana/ Pani dane w ramach procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit b. RODO). Ze względu na znaczenie stanowiska dla interesu publicznego niektóre Pani/Pana dane będziemy przetwarzać by zrealizować ciążący na nas obowiązek prawny wskazany w przepisach prawa, dotyczący weryfikacji kandydata (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).
5. Do realizacji celu przetwarzania wykorzystamy zakres danych osobowych, na który pozwalają nam przepisy prawa lub nakazują nam ich przetwarzanie. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz tych przepisów na końcu informacji.
6. Szersze niż przewidują to przepisy prawa Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie za Pana/Pani zgodą i przekazane nam tylko z Pana/Pani inicjatywy lub, gdy zwrócimy się o ich podanie specjalnym wnioskiem. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, posiadający w tym zakresie nasze upoważnienie.  Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia.
8. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w obecnym procesie rekrutacyjnym.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z wymogami określonymi Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67).
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane (na ich wniosek) lub odbierane przez te osoby przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, po tym okresie zostaną zniszczone. Dokumenty będą pozostawione przez okres jednego roku, jeśli wraz ze składanymi dokumentami aplikacyjnymi złożą Państwo oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Administratora przez okres najbliższych 6 miesięcy od dnia zakończenia obecnego naboru.”

9. Podanie Pana/Pani  danych wskazanych w przepisach Kodeksu Pracy do wykonania czynności na Pani/Pana życzenie przed zawarciem umowy jest obowiązkiem umownym. Dane te są dla nas niezbędne do  przeprowadzenia weryfikacji kandydata, zgodnie z wymogami prawa. Nie podanie ww. danych może wykluczyć Pana/Panią z procesu rekrutacji. Podanie Pana/Pani danych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne.
10. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa. Wobec danych przetwarzanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa może Pan/Pani wnieść sprzeciw.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie Pan/Pani to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
12. Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy kandydatów.
13. W przypadku udostępnienia danych, które Administrator może przetwarzać wyłącznie na podstawie Pana/Pani zgody proszę o umieszczenie następujących klauzul zgód w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO),  które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

14. Podstawowym przepisem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest  art. 221  §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.)