Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Przesłuchania do Orkiestry Opery Krakowskiej - puzon, wiolonczela

Przesłuchania do Orkiestry Opery Krakowskiej - puzon, wiolonczela

Opera Krakowska w Krakowie ogłasza przesłuchania do  Zespołu Orkiestry Opery Krakowskiej na stanowiska:

·         PUZON – muzyk solista (etat)
·         WIOLONCZELA – muzyk orkiestrowy (etat)
Termin i miejsce przesłuchań:

27.06.2023 (wtorek) od godziny 09:00

Duża Scena Opery Krakowskiej
ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 czerwca 2023 do godziny 12:00, na adres mailowy: k.gwardzik@opera.krakow.pl z dopiskiem w tytule „przesłuchania do orkiestry 27.06.2023 _PUZON lub WIOLONCZELA

Formularz do pobrania na stronie.

Każda osoba zainteresowana otrzyma w odpowiedzi na przesłaną aplikację, materiały nutowe do partii orkiestrowych obowiązujących podczas przesłuchania.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydata oraz szczegółowy plan przesłuchań zostaną podane do wiadomości do dnia 23.06.2023 drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Opera Krakowska odpowie tylko na zgłoszenia wybranych kandydatów spośród osób, których aplikacje wpłynęły na wskazany adres do 20.06.2023, do godz. 12:00.
 

Opera Krakowska zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Przesłuchania będą rejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.
Opera zapewnia akompaniatora, nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.


Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy oraz CV w formacie PDF (do pobrania na stronie)
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Zainteresowane osoby – serdecznie zapraszamy!

Program przesłuchań - PUZON

·        F. David – Concertino op. 4 w tonacji Es- dur,  cz. I

oraz

Partie orkiestrowe:

·        G. Rossini – Wilhelm Tell - Uwertura
·        W.A. Mozart – Requiem – Tuba Mirum
·        M. Ravel – Bolero – solo puzonu
·        R. Wagner – Tannhauser – Uwertura Andante maestoso
·        G. Verdi – Trubadur – Introdukcja  Allegro assai sostenuto

Prezentacja gry na puzonie altowym:

·        W. A. Mozart – Czarodziejski Flet  - nr 10 Arie Adagio, 9 taktów przed 10 i 5 taktów po 50

Program przesłuchań - WIOLONCZELA

Do wyboru:

·        J. Haydn – Koncert wiolonczelowy no. 1 C- dur, Hob. VIIb:1,cz. I Moderato (z kadencją)

lub

·        J. Haydn – Koncert wiolonczelowy no. 2 D- dur, Hob. VIIb:2, cz. I Allegro moderato (z kadencją Gendrome)

oraz

·        J. S. Bach – dwie kontrastujące części z dowolnej Suity na wiolonczelę solo

Partie orkiestrowe:

·        G. Bizet – Carmen - Aria Micaeli, nr 22, od Tempo I do końca numeru

·        G. Bizet – Carmen – Intermezzo do III aktu, t.23 -37

·        G. Bizet – Carmen – Finał I  aktu, nr 11, Allegro vivo, od początku do [2]

·        W. A. Mozart – Wesele Figara – Uwertura – t.1-6 oraz  t.133-145

·        G. Puccini – Madama Butterfly – akt I, Allegro, od [1] do 6 taktów przed [3]

·        G. Verdi – Traviata  - akt I, Stretta dell’Introduzione, Allegro vivo, od t.11 do [14]

·        G. Verdi – Traviata  - akt I, Chór Cyganów (Finale II), Allegro moderato, 6 t. po [19] do 16 t. przed [21]

·        St. Moniuszko – Straszny Dwór – I akt, od [41] do [42]

Do pobrania

Klauzula informacyjna

1) Administratorem danych osobowych osób aplikujących w postępowaniu rekrutacyjnym jest Opera Krakowska w Krakowie (dalej Opera), z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora (e-mail: opera@opera.krakow.pl, tel.: +48122966101 lub +48122966102.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mail: ODO@opera.krakow.pl lub poprzez kontakt listowny na adres siedziby Administratora.
3) Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
4) Na posługiwanie się przekazanymi Operze danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]. Będziemy przetwarzać dane osobowe w ramach procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO. Ze względu na znaczenie stanowiska dla interesu publicznego niektóre dane będziemy przetwarzać by zrealizować ciążący na nas obowiązek prawny wskazany w przepisach prawa, dotyczący weryfikacji kandydata (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).
5) Do realizacji celu przetwarzania wykorzystamy zakres danych osobowych, na który pozwalają nam przepisy prawa lub nakazują nam ich przetwarzanie. Podstawowym przepisem prawnym, na podstawie którego przetwarzamy dane osobowe jest art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
6) Szerszy niż przewidują to przepisy prawa zakres danych osobowych będziemy przetwarzać wyłącznie za zgodą i przekazane nam tylko z Państwa inicjatywy lub, gdy zwrócimy się o ich podanie. W dowolnym momencie można cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzać upoważnieni pracownicy Opery. Dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy umowy powierzenia.
8) Dane będziemy przetwarzać wyłącznie w obecnym procesie rekrutacyjnym. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Przesłane pliki dokumentów aplikacyjnych pozostałych osób zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
9) Podanie danych wskazanych w przepisach Kodeksu Pracy do wykonania czynności na Państwa życzenie przed zawarciem umowy jest obowiązkiem umownym. Dane te są dla nas niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji kandydata. Nie podanie ww. danych może wykluczyć kandydata z procesu rekrutacji. Podanie danych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne.
10) Umożliwiamy dostęp do danych osobowych. Zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa. Wobec danych przetwarzanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa mogą Państwo wnieść sprzeciw.
11) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
12) Wszelkie decyzje w Operze podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas maszyny, programy i urządzenia techniczne.