Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Przesłuchanie do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej – sezon 2021/2022

Przesłuchanie do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej – sezon 2021/2022

Opera Krakowska zaprasza dzieci w wieku od 9 do 12 lat na przesłuchanie do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej. Zgłoszenia mogą dokonać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.
Przesłuchania odbędą się w dniach 13 i 14 września 2021 r. w godz. od 16:00 do 18:00, w siedzibie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie.

Wymagania: przygotowanie 2 dowolnych piosenek.

Zgłoszenia prosimy kierować do Działu Koordynacji, e-mailem: e.piotrowicz@opera.krakow.pl  w terminie do 9 września 2021 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się pod numer telefonu  (12) 296 62 32, od godz. 8:00 do 15:00.

Równocześnie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora: kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej.
 3. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, data urodzenia dziecka; imię i nazwisko zgłaszającego dziecko (rodzic/opiekun prawny), telefon,  adres e-mailowy rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej jednostce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji zadań w  interesie publicznym na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Zazwyczaj przepisy te nakazują nam realizację zadania publicznego, nie wskazując jednocześnie wykazu danych, które możemy przetwarzać. W takich przypadkach jako Administrator wyznaczamy minimalny zakres danych niezbędny do realizacji zadania.  Zadanie publiczne wyznacza art. 1. 1 i 9 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które realizujemy przez prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu kultury.
 5. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych, określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 2, tj, jest przez okres do 30 września 2022 r., a następnie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych  osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 10. Pan/Pani przyjmuje do wiadomości, że budynek Opery, administrowany przez Operę Krakowską) jest objęty monitoringiem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w ramach monitoringu pod adresem: www.opera.krakow.pl/polityka-prywatnosci.
 11. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)