Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie

Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Celem projektu jest przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych, konserwatorskich i budowlanych w budynku przy ul. Tomasza 37 w Krakowie, w którym mieści się siedziba baletu Opery Krakowskiej oraz Studia Baletowego.
Realizacja projektu służy zabezpieczeniu zabytkowej materii obiektu oraz dostosowaniu infrastruktury technicznej do obowiązujących przepisów i standardów. Projekt ma również za zadanie poprawę funkcjonalności i ekonomiczności użytkowania obiektu oraz zapewnienie wymaganych warunków pracy dla zespołu Baletu i Studia Baletowego Opery Krakowskiej. Projekt przyczyni się także do rozszerzenia strefy użytkowej o powierzchnie powstałe po adaptacji przestrzeni strychu i piwnic, co umożliwi zwiększenie zakresu dotychczasowej działalności realizowanej w obiekcie a także wprowadzenie nowych aktywności i funkcji skierowanych do odbiorców zewnętrznych i pozwalających na lepsze wykorzystanie zasobu instytucji.

Zakres prac wykonywanych w ramach projektu obejmuje w szczególności:

1. Pełną renowację i konserwację elewacji, wymianę stolarki okiennej, docieplenie obiektu.

2. Wzmocnienie posadowienia budynku podnoszącego stabilizację budynku oraz powiększenie użytkowej powierzchni podziemia (o ok. 124 m2).

3. Wykonanie na ścianach piwnicznych izolacji przeciwwilgociowej pionowej wraz z termoizolacją oraz wykonanie izolacji poziomej.

4. Zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru, I piętra i II piętra.

5. Wymianę konstrukcji dachowej, docieplenie, adaptację poddasza na cele użytkowe (powiększenie powierzchni użytkowej o ok. 148 m2), utworzenie dodatkowej Sali baletowej.

6. Przeprojektowanie instalacji wewnętrznych - elektrycznej, c.o. , c.w.u.,  klimatyzacji, sieci niskoprądowej, itp.

7. Wprowadzenie windy osobowej.

8. Renowację powierzchni wewnętrznych, odnowienie/wymianę stolarki drewnianej.

9. Wymianę podłogi baletowej i wyposażenia sal, dostosowanie obiektu do aktualnych standardów w zakresie wyposażenia.


Zadanie inwestycyjne obejmować będzie również:

  • zakup wyposażenia podstawowego oraz specjalistycznego związanego z funkcjonowaniem i infrastrukturą baletu, a także wyposażenia multimedialnego do realizacji programu kulturowo-edukacyjnego,

  • realizację prac projektowych, digitalizacyjnych i merytorycznych związanych z realizacją wystawy i przestrzeni multimedialnej w nowej siedzibie baletu.

Po realizacji projektu, oprócz dotychczasowych funkcji, obiekt będzie również służył realizacji nowych zadań związanych w szczególności z edukacją kulturalną, informacją i promocją działalności kulturalnej. W obiekcie zaplanowane jest m.in. funkcjonowanie dostępnej dla zewnętrznych odbiorców platformy multimedialnej stanowiącej repozytorium informacji o operze, balecie  jako dziedzinie sztuki, oraz prezentującej historię i dokonania Opery Krakowskiej, w tym unikatowe zbiory Opery Krakowskiej gromadzone od 60 lat.


Obiekt  przy ul. Św. Tomasza 37 wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-1123, i znajduje się na terenie obszaru Parku Kulturowego Stare Miasto, wpisanego na Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO i na listę Pomników Historii Prezydenta RP.


Oś priorytetowa 6, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Data rozpoczęcia projektu: 20.10.2015

Data zakończenia (rzeczowego i finansowego) projektu: 29.08.2020 r.

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 6 243 372,44 zł netto

Wartość unijnego dofinansowania: 4 370 360,21 zł

Poziom unijnego dofinansowania: 70%