Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Modernizacja technologii sceny Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul.Lubicz 48.

Modernizacja technologii sceny Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul.Lubicz 48.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.
Celem projektu jest wykonanie prac modernizacyjnych w obszarze technologii Sceny Głównej, Sali Kameralnej i Antresoli Opery Krakowskiej w Krakowie w obiekcie przy ul. Lubicz 48, służących rozszerzeniu dotychczasowych funkcji obiektu oraz poprawie jakości funkcjonowania instytucji poprzez poprawę standardów infrastruktury i zakup trwałego wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

 
Projekt obejmuje:

1. Modernizację orkiestronu poprzez: zmianę sposobu ryglowania zapadni orkiestronu i poprawę akustyki poprzez zastosowanie paneli /ustrojów/ akustycznych rozpraszających (zamiast przeszklonych) i materiałów akustycznych; poprawa funkcjonalności i komfortu pracy poprzez wymianę podłogi orkiestronu wraz z zastosowaniem systemu szybkiego montażu foteli w prowadnicach i zastosowanie systemu umożliwiającego płynną zmianę wysokości paneli akustycznych.

2. Modernizacja systemu mechanizacji dolnej sceny poprzez modernizację konstrukcji istniejących zapadni scenicznych 3,4, „secondarnych”, co umożliwi wchodzenie artystów pod zapadnie; uzupełnienie o nowe wózki sceniczne (w ilości 6 szt.) sterowane radiowo z możliwością jazdy dowolnym kierunku; modernizację systemu sterowania i prowadzenia bocznych wózków scenicznych; wymianę podłogi scenicznej; modernizację obecnego systemy sterowania urządzeniami mechanizacji sceny.

3. Uzupełnienie systemu mechanizacji górnej sceny o wyciągarki prosceniowe, instalację
w wolnych miejscach wyciągów punktowych, dodatkową kurtynę prosceniową/ekran, system dodatkowych kurtyn bocznych

4. Modernizację systemu transmisji obrazu i dźwięku: rozbudowa systemu inspicjenta o system kamer do podglądu i minutniki; rozszerzenie funkcji sceny o funkcję kinową poprzez wykonanie instalacji światłowodowej obejmującej również antresolę i salę kameralną; zastosowanie systemu odsłuchu dźwięku przestrzennego 3D w sali kameralnej i na antresoli.


Efektem projektu będzie modernizacja 26,39% powierzchni Opery.


Dzięki realizacji projektu zwiększone zostaną możliwości realizacyjne i techniczne w zakresie budowy, obsługi oraz zmian scenografii wykorzystujące automatykę sceny i system ruchomych zapadni. Możliwa będzie realizacja nowych funkcji lub realizacja dotychczasowych funkcji ale w rozszerzonym zakresie, co zwiększy dostępność do oferty artystycznej dla większej grupy odbiorców. Znacząco poprawią się warunki i jakość pracy artystów dzięki nowej podłodze scenicznej, oraz zmianach w konstrukcji zapadni umożliwiających ich większe wykorzystanie do transportu artystów. Poprawią się również warunki pracy realizatorów i obsługi technicznej, możliwości koordynacji oraz optymalizacji czasu i kosztów pracy związanych z przygotowaniem i obsługą sceny i scenografii podczas wydarzeń artystycznych.

Realizacja zamierzonego zakresu prac modernizacyjnych służyć będzie osiągnięciu następujących celów:

  • odnowiona zostanie podłoga sceniczna, bardzo wyeksploatowana dużą intensywnością użytkowania, co zniweluje przeszkody techniczne związane z nierównościami podłoża i koniecznością stosowania doraźnie niwelujących nierówności tymczasowych powłok podłogowych
  • zoptymalizowane i zmodernizowane zostaną rozwiązania w zakresie automatyki i mechanizacji sceny (w tym zakup inteligentnego systemu wózków scenicznych sterowanych radiowo z możliwością jazdy dowolnym kierunku), pozwalające na lepsze wykorzystanie przestrzeni zaplecza i realizację aranżacji scenicznych zgodnie z oczekiwaniami realizatorów
  •  poprawiona zostanie akustyka, co przełoży się bezpośrednio na jakość przedstawień, ale również stworzy dodatkowe możliwości w zakresie przygotowania i realizacji oferty artystycznej
  •  zwiększona zostanie strefa widza, poprawione parametry widoczności i odbioru w pierwszych rzędach, możliwa będzie szybsza i sprawniejsza zmiana mobilnej części widowni
  • dzięki rozszerzaniu antresoli o funkcje nową oraz wprowadzeniu systemu nagłośnienia możliwa będzie realizacja dodatkowych form z wykorzystaniem multimediów jako głównego środka przekazu (zwiększony zostanie potencjał Opery)
  • technologia teatru zostanie dostosowana do aktualnych standardów europejskich.

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2016 r.

Data zakończenia (rzeczowego i finansowego) projektu: 30.09.2022 r.

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 3 959 640,00 zł netto

Wartość unijnego dofinansowania: 1 979 820,00 zł

Poziom unijnego dofinansowania: 50%