Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko modelator - malarz

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko modelator - malarz

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko modelator - malarz.
Rodzaj zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę.
1. Zakres obowiązków: wykonywanie prac modelatorskich i malarskich; opracowywanie szkiców i rysunków technicznych oraz wykonawczych dla konstrukcji, elementów dekoracji, rekwizytów, kostiumów (w tym na podstawie projektów scenografii oraz uzgodnień); opracowywanie kosztorysów z uwzględnieniem wszystkich składowych w tym materiałowych oraz norm czasowych dla prac modelatorskich oraz malarskich na potrzeby produkcji oraz remontów dekoracji; przestrzeganie zatwierdzonych terminów realizacji i warunków finansowych produkcji; poszukiwanie, przedstawianie i uzgadnianie rozwiązań konstrukcyjnych oraz wykonawczych elementów dekoracji, kostiumów, rekwizytów najlepiej odzwierciedlających oczekiwania scenografa i reżysera; wykonywanie elementów dekoracji, rekwizytów i kostiumów oraz przeprowadzanie ich remontów i napraw; sporządzanie zapotrzebowania na materiały modelatorskie oraz malarskie do produkcji elementów scenografii, remontów i napraw, rozliczanie w magazynie pobranych materiałów; weryfikowanie stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń używanych w sekcji, utrzymywanie ich w stanie gotowości eksploatacyjnej w tym wykonywanie bieżącej ich konserwacji i napraw; rozliczanie się z dokumentacji technicznej po wykonaniu projektu i prac; przygotowywanie, załadunek i rozładunek transportów; wykonywanie zadań związanych z obsługą spektakli; przenoszenie, montaż i demontaż dekoracji; prowadzenie ewidencji i rejestrów, opracowywanie i terminowe przekazywanie przełożonemu dokumentacji technicznej, zestawień, raportów w tym w formie elektronicznej; składanie wniosków o zakup narzędzi; znajomość planu spektakli.

2. Wymagania od kandydata:
1) biegłość w rzeźbie artystycznej;
2) znajomość i biegłość w technikach i pracach modelatorskich oraz malarstwie;
3) minimum wykształcenie średnie (preferowane wyższe artystyczne);
4) korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wymagane dokumenty w naborze:
1) CV;
2) Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 22 1 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
4) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Udział w naborze:
Wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf, bez potrzeby składania odręcznych podpisów) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 6 maja 2024 roku do godz: 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie oraz świadectw pracy.

5. Klauzula informacyjna RODO o sposobie przetwarzania danych osobowych:
https://www.operakrakowska.pl/rodo