Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo na stanowisko pedagog baletu - repetytor.

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo na stanowisko pedagog baletu - repetytor.

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo na stanowisko pedagog baletu - repetytor.
1.Nabór prowadzony jest w formule otwartej.
                       
2.Nabór prowadzony będzie do dnia  2 października 2023 roku o godz.: 12:00.

3.Wymagania stanowiskowe:

Stanowisko: pedagog baletu;
wymiar:  1/1 etatu;
podległość służbowa: kierownik zespołu baletu

Zakres obowiązków:

wykonywanie zadań komórki organizacyjnej, do których należy w szczególności:
przygotowanie i prowadzenie codziennych lekcji  tańca klasycznego, rozgrzewek przed próbami scenicznymi i spektaklami, ścisła i stała współpraca z akompaniatorem przy   przygotowaniu lekcji i prób dla Zespołu Baletu, przygotowanie kondycyjne oraz utrzymanie technicznej gotowości tancerzy do wykonywania powierzonych zadań scenicznych, praca z tancerzami nad prawidłowym wykonaniem  partii ze strony technicznej, obecność na próbach celem pomocy przy problemach technicznych tancerzy, znajomość całokształtu kompozycji taneczno-ruchowej, tekstu choreograficznego, materiału muzycznego, zadań   choreograficznych i intencji  twórczych realizatorów, praca nad zsynchronizowaniem wszystkich elementów tańca z muzyką zgodnie z założeniami  choreografa, praca z nowymi obsadami, staranne wprowadzenie każdego nowego wykonawcy do roli, przygotowanie dublery i nagłych zastępstw, obecność na spektaklach, weryfikacja poprawności wykonywania zadań scenicznych przez tancerzy.

Nabór - wymagania obowiązkowe:
1.wykształcenie pedagogiczne baletowe.
2.doświadczenie w pracy z zespołem baletu w teatrze.
3.korzystanie z pełni praw publicznych.
4.potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.

Nabór - wymagania fakultatywne, preferowane:
1.ukończona szkoła baletowa;
2.znajomość innych technik baletowych;

4.Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (bez potrzeby składania odręcznych podpisów):

1) CV;
2) Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.

4) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.

5.Udział w naborze: wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf) na mail:sekretariat@opera.krakow.plw terminie do dnia2 października 2023 roku o godz.: 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

6.Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

Klauzula informacyjna