Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni grafika / Nabór zamknięty

Opera Krakowska zatrudni grafika / Nabór zamknięty

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko grafik.
1.Nabór prowadzony jest w formule otwartej.
2.Nabór prowadzony będzie do dnia 14 lipca 2023 roku do godz.: 12:00.
3.Wymagania stanowiskowe:
Stanowisko: koordynator sprzedaży; wymiar: 1/4 do 1/2 etatu;

Zakres obowiązków:
prowadzenie obsługi graficznej, w tym: projektowanie i przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznych oraz do druku; przygotowywanie koncepcji identyfikacji wizualnej wydarzeń; tworzenie motywów graficznych dla materiałów reklamowych; projektowanie i skład wydawnictw oraz reklam;  projektowanie materiałów wspierających sprzedaż oraz promocyjnych; dokonywanie uzgodnień z podmiotami współpracującymi oraz uzyskiwanie akceptacji dla materiałów graficznych.

Nabór - wymagania obowiązkowe:
1. wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane wykształcenie po wydziale sztuki);
2. minimum 5 lat udokumentowanego doświadczenia;
3. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
4. znajomość  programów graficznych;
5. korzystanie z pełni praw publicznych;
6. potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.

Nabór - wymagania fakultatywne, preferowane:
1.doświadczenie nabyte w pracy lub współpracy z instytucjami z sektora kultury;

4.Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (bez potrzeby składania odręcznych podpisów):
1) CV;
2) Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
4) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.

5.Udział w naborze: wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku do godz.: 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

6.Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

Klauzula informacyjna