Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni kierownika zespołu baletu

Opera Krakowska zatrudni kierownika zespołu baletu

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:  kierownik zespołu baletu.
1. Zakres obowiązków:
 • kierowanie Zespołem Baletu;
 • organizowanie pracy pracowników Zespołu Baletu, wyznaczanie celów, sprawowanie stałego nadzoru nad pracą podległych pracowników w zakresie wykonywanych zadań oraz prawidłowością i terminowością wykonywanej pracy, w tym obecność w zajęciach zespołu, próbach i spektaklach;
 • rozliczanie pracowników z wykonywanych zadań;
 • kierowanie próbami zbiorowymi i indywidualnymi;
 • przygotowywanie zespołu do przedstawień;
 • sprawowanie nadzoru nad przedstawieniami oraz nad zajęciami;
 • nadzorowanie wykonywania zadań kierowanej komórki organizacyjnej;
 • prowadzenie dokumentacji;
 • realizacja planu repertuarowego, praca nad przygotowaniem kondycyjnym  i technicznym tancerzy.
2. Wymagania od kandydata:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane artystyczne);
 2. ukończenie szkoły baletowej;
 3. doświadczenie zawodowe: minimum 10 letni staż pracy w zespołach baletowych, w tym pięć lat na stanowiskach związanych z organizacją pracy zespołów;
 4. posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 5. korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.
3. Wymagane dokumenty w naborze:
 1. CV;
 2. Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 22¹ §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.

4. Udział w naborze: wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf, bez potrzeby składania odręcznych podpisów) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku do godz: 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

Klauzula informacyjna RODO o sposobie przetwarzania danych osobowych: