Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni koordynatora działu rozwoju / Nabór zamknięty

Opera Krakowska zatrudni koordynatora działu rozwoju / Nabór zamknięty

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko koordynator działu rozwoju.
1. Nabór prowadzony jest w formule otwartej.

2. Nabór prowadzony będzie do dnia 14 lipca 2023 roku do godz.: 12:00.

3. Wymagania stanowiskowe:

Stanowisko: koordynator działu rozwoju;
Wymiar: 1/2 do 1/1 etatu;
Podległość służbowa: Dyrektor.

Zakres obowiązków:
 1. Zapewnienie warunków sprzyjających kształtowaniu kompetencji kulturowych, rozwojowi twórczości i talentów artystycznych poprzez wykorzystanie doświadczeń i wiedzy kadry Opery Krakowskiej;
 2. Wdrożenie programów (w tym w zakresie obsługi odbiorców) oraz organizowanie kursów, seminariów, warsztatów związanych z działalnością Opery;
 3. Koordynowanie przygotowań do utworzenia Centrum Szkoleniowego dla artystów (w tym wokalistów, korepetytorów, dyrygentów i reżyserów);
 4. Pełnienie dyżurów podczas spektakli oraz wydarzeń.

Nabór - wymagania obowiązkowe:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie uczelni artystycznej (preferowane);
 2. minimum 5 lat udokumentowanego doświadczenia;
 3. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych;
 5. korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.

4. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (bez potrzeby składania odręcznych podpisów):
 1. CV;
 2. Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
  Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją.
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.

5. Udział w naborze: wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku do godz.: 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

Klauzula Informacyjna: