Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni koordynatora sprzedaży

Opera Krakowska zatrudni koordynatora sprzedaży

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko koordynatora sprzedaży.
1. Nabór prowadzony jest w formule otwartej.

2. Nabór prowadzony będzie do dnia 18 kwietnia 2023 roku do godz: 12:00.

3. Wymagania stanowiskowe:

Stanowisko: koordynator sprzedaży;
Wymiar: 1/2 do 1/1 etatu;

Zakres obowiązków:
 1. Realizowanie planów sprzedażowych; sprzedaż spektakli i projektów Opery;
 2. Sprzedaż powierzchni na organizację wydarzeń (najem w siedzibie Opery);
 3. Pozyskiwanie zleceń na organizowanie wydarzeń w siedzibie Opery;
 4. Prowadzenie obsługi klientów, w tym prowadzenie obsługi procesu reklamacji;
 5. Pełnienie dyżurów podczas wydarzeń;
 6. Obsługa widza;
 7. Zapewnienie organizacji i obsługi administracyjnej wydarzeń;
 8. Budowanie bazy klientów;
 9. Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji;
 10. Prowadzenie obsługi graficznej,
 11. Prowadzenie działań wspierających sprzedaż w internecie, w tym w mediach społecznościowych;
 12. Obsługa stron internetowych;
 13. Przygotowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych;
 14. Prowadzenie dokumentacji, w tym sprawozdawczości.

Nabór - wymagania obowiązkowe:
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. Minimum pięć lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego w sprzedaży lub marketingu;
 3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.

Nabór - wymagania fakultatywne, preferowane:
 1. Doświadczenie nabyte w pracy lub współpracy z instytucjami z sektora kultury;
 2. Znajomość organizacji pracy instytucji kultury;
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych;
 4. Znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury.

4. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (bez potrzeby składania odręcznych podpisów):
 • CV;
 • Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.
5. Udział w naborze: wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej
(nieedytowalnej, np. w pdf) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 18 kwietnia 2023 rokudo godz. 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

Klauzula informacyjna: