Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni koordynatora sprzedaży / Nabór zamknięty

Opera Krakowska zatrudni koordynatora sprzedaży / Nabór zamknięty

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko koordynatora sprzedaży.
1.Nabór prowadzony jest w formule otwartej.
2.Nabór prowadzony będzie do dnia 14 lipca 2023 roku do godz.: 12:00.
3.Wymagania stanowiskowe:
Stanowisko: koordynator sprzedaży; wymiar: 1/2 do 1/1 etatu;

Zakres obowiązków:
realizowanie planów sprzedażowych; sprzedaż spektakli i projektów Opery; sprzedaż powierzchni na organizację wydarzeń (najem w siedzibie Opery); pozyskiwanie zleceń na organizowanie wydarzeń w siedzibie Opery; prowadzenie obsługi klientów, w tym prowadzenie obsługi procesu reklamacji; pełnienie dyżurów podczas wydarzeń; obsługa widza; zapewnienie organizacji i obsługi administracyjnej wydarzeń; budowanie bazy klientów; pozyskiwanie i rozliczanie dotacji; prowadzenie obsługi graficznej, prowadzenie działań wspierających sprzedaż w internecie, w tym w mediach społecznościowych, obsługa stron internetowych, przygotowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych; prowadzenie dokumentacji, w tym sprawozdawczości.

Nabór - wymagania obowiązkowe:
1.wykształcenie wyższe magisterskie;
2. doświadczenie zawodowe w sprzedaży lub marketingu;
3.dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
4.bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych;
5.korzystanie z pełni praw publicznych;
6.potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.
 
Nabór - wymagania fakultatywne, preferowane:
1.doświadczenie nabyte w pracy lub współpracy z instytucjami z sektora kultury;
2.znajomość prawa zamówień publicznych;

4.Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (bez potrzeby składania odręcznych podpisów):
1) CV;
2) Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
4) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.
5.Udział w naborze: wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku do godz.: 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.
6.Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

Klauzula informacyjna