Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni zastępcę dyrektora ds. sprzedaży / Nabór zamknięty

Opera Krakowska zatrudni zastępcę dyrektora ds. sprzedaży / Nabór zamknięty

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko zastępcy dyrektora ds. sprzedaży.
1. Zakres obowiązków:

  • opracowywanie planów działań sprzedażowych (w szczególności planów: sprzedaży, pozyskiwania klientów, pozyskiwania środków finansowych, polityki cenowej) oraz ich realizacja z uwzględnieniem maksymalizacji efektów;
  • pozyskiwanie środków finansowych, prowadzenie aktywnej sprzedaży, w tym obsługi klientów, kas biletowych, obsługa procesu reklamacji;
  • pozyskiwanie klientów i zleceń do organizowania wydarzeń w siedzibie Opery i korzystania z najmu okazjonalnego;
  • zapewnienie organizacji i obsługi administracyjnej wydarzeń, budowanie bazy klientów;
  • prowadzenie sprzedaży spektakli i projektów Opery;
  • obsługa widza;
  • pozyskiwanie i rozliczanie dotacji; planowanie, organizowanie i prowadzenie postępowań Pionu realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych we współpracy z Sekcją PZP i Sekcją Prawną;
  • wykonywanie obowiązków kierownika określonych w regulaminie organizacyjnym.

2. Wymagania od kandydata:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie;
2)     minimum pięć lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego w zarządzaniu sprzedażą (preferowany “przemysł wolnego czasu”) w tym w nadzorowaniu budżetów i kierowaniem zespołem;
3)     dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
4)     korzystanie z pełni praw publicznych;
5)     potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.

3. Wymagane dokumenty w naborze:

1)     CV;
2)     Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
3)     Projekt koncepcji pozyskiwania przychodów (z prognozowanymi przychodami), organizacji pracy Pionu Sprzedaży (w zgodności z obowiązującą strukturą organizacyjną) z prognozowanymi  kosztami jej utrzymania (w tym osobowymi);
4)     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
5)     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6)     Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.

4. Udział w naborze:

Wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf, bez potrzeby składania odręcznych podpisów) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2023rokudo godz: 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

Klauzula informacyjna: