Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni zastępcę dyrektora ds. technicznych / Nabór zamknięty

Opera Krakowska zatrudni zastępcę dyrektora ds. technicznych / Nabór zamknięty

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: zastępcy dyrektora ds. technicznych.
1. Zakres obowiązków:

  • utrzymywanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości, wyposażenia i ruchomości należących do majątku Opery lub będących w jej użytkowaniu;
  • wykonywanie zadań administratora budynków i lokali;
  • zapewnienie obsługi technicznej w zakresie produkcji i eksploatacji realizowanych projektów i wydarzeń artystycznych;
  • prowadzenie gospodarki magazynowej i zaopatrzenia, gospodarki składnikami majątkowymi, w tym środkami technicznymi;
  • planowanie i organizowanie działalności inwestycyjnej oraz rozwoju technologicznego Opery;
  • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  • planowanie, organizowanie i prowadzenie postępowań Pionu realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych we współpracy z Sekcją PZP i Sekcją Prawną;
  • wykonywanie obowiązków kierownika określonych w regulaminie organizacyjnym.

2. Wymagania od kandydata:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane techniczne lub pokrewne);
2)     doświadczenie zawodowe: minimum 10 letni staż pracy, w tym pięć lat na stanowiskach kierowniczych (w tym w nadzorowaniu budżetów i kierowaniem zespołem);
3)     doświadczenie w administrowaniu nieruchomością lub w obsłudze procesów inwestycyjnych / remontowych; w tym w prowadzeniu rozmów handlowych i negocjacji; umiejętność czytania rysunków technicznych oraz dokumentacji projektowej; doświadczenie w stosowaniu PZP;
4)     znajomość języka angielskiego;
5)     korzystanie z pełni praw publicznych;
6)     potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.

3. Wymagane dokumenty w naborze:

1)     CV;
2)     Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
3)     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
4)     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5)     Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.

4. Udział w naborze:

Wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf, bez potrzeby składania odręcznych podpisów) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 3 lipca 2023 roku do godz: 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

Klauzula informacyjna: