Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Opery Krakowskiej

"Opera Krakowska" w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opery Krakowskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych
 • część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji
 • część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Janowiak.
 • E-mail: marketing@opera.krakow.pl
 • Telefon: +48 12 296 61 96, 661 609 766

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Opery Krakowskiej w Krakowie
 • Adres: Opera Krakowska w Krakowie
  ul. Lubicz 48
  31-512 Kraków
 • E-mail: opera@opera.krakow.pl
 • Telefon: +48 12 296 61 01 (02)

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

GMACH GŁÓWNY  OPERY  (Kraków, ul. Lubicz 48)

Wejście do gmachu znajduje się na poziomie parteru, bez konieczności pokonywania schodów. Drzwi (dwuskrzydłowe, podwójne, szklane) otwierają się na zewnątrz. Kasa Opery, Biuro Organizacji Widowni oraz szatnia są na tym samym poziomie. Budynek ma cztery piętra, na które osoba z niepełnosprawnością może się dostać korzystając ze zlokalizowanych na parterze dwóch wind. Jedna z nich prowadzi na widownię Dużej Sceny i Sceny Kameralnej (znajduje się po prawej stronie szatni); możliwy dojazd na poziomy:

 • Amfiteatr – I piętro
 • Loża Prawa – II piętro
 • Loża Marszałkowska – III piętro
 • Balkon – IV piętro

 Na Lożę Lewą (II piętro) można dostać się wyłącznie schodami. 

Druga winda prowadzi na Antresolę teatru, znajduje się na samym końcu holu kasowego, na wprost głównego wejścia do gmachu. Pomiędzy Antresolą teatru a wejściem na poziom Amfiteatru Dużej Sceny istnieje możliwość przejścia bez pokonywania barier poziomych.

Widownia Dużej Sceny posiada dwa miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Widownia Sceny Kameralnej nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Na widownię Dużej Sceny Opery Krakowskiej prowadzą schody, które znajdują się po lewej i prawej stronie szatni oraz winda (po prawej stronie szatni).

Toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze: na wprost głównego wejścia do gmachu (na końcu holu kasowego, za windą) oraz po obu stronach szatni.


BUDYNEK ADMINISTRACJI (Kraków, ul. Lubicz 48)

Wejście do budynku administracji znajduje się na poziomie parteru. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest platforma umieszczona przy wejściu, po lewej stronie. Platforma obsługiwana jest przez pracowników portierni. Komunikację między kondygnacjami budynku administracji teatru umożliwia winda, która znajduje się na wprost portierni. Sekretariat Opery Krakowskiej znajduje się na I piętrze budynku.


BUDYNEK BALETU (Kraków, ul. Tomasza 37)

Wejście do budynku: po trzech schodach lub za pośrednictwem platformy dla wózków inwalidzkich zlokalizowanej po lewej stronie schodów. Przy platformie znajduje się dzwonek przyzywowy. Po wejściu do budynku, na parterze znajduje się część ogólnodostępna z wystawą audiowizualną, dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poruszanie się między pięcioma kondygnacjami budynku umożliwia winda osobowa, bez możliwości wjazdu wózka inwalidzkiego. Na pozostałych piętrach znajdują się pomieszczenia: socjalne, garderoby, szatnie, sale baletowe, siłownia, sauna, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze za pomieszczeniem portierni.

Pracownicy Opery zawsze pozostają do dyspozycji Widzów.


Informacje dodatkowe

Ułatwienia

ASYSTENT

Opera Krakowska może zapewnić Asystenta, który w dniu wydarzenia odbierze osobę z niepełnosprawnością z przystanku autobusowego /tramwajowego znajdującego się w pobliżu teatru. Aby zamówić Asystenta prosimy o zgłoszenie tej potrzeby najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną wizytą w Operze:

 

Osoba z niepełnosprawnością może wejść na widownię Opery z psem przewodnikiem / psem asystentem. CENY BILETÓW

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do zakupu biletów ze zniżką 10% od ceny obowiązującej na dane wydarzenie, za okazaniem ważnej legitymacji osoby z niepełnosprawnością.

Asystent osoby z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym) ma prawo do zakupu biletu w cenie 1 złoty na repertuarowe wydarzenia.  

Aktualny cennik biletów 


REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW

Rezerwacja biletów:

 • Kasa Opery: poniedziałek-piątek w godz. 11.00-18.00 oraz  w niedzielę i święta na 2 godziny przed wieczornym spektaklem - tel. 12 296 62 60 (61)
 • e-mail: tickets@opera.krakow.pl

Zakup biletów - Kasa Opery (ul. Lubicz 48): poniedziałek-sobota w godz. 11.00-18.00 oraz  w niedzielę i święta na 2 godziny przed wieczornym spektaklem

Widownia Dużej Sceny posiada dwa miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Widownia Sceny Kameralnej nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością ruchu. O dostępności miejsc decyduje kolejność rezerwacji / zakupu biletu. 

Szczegółowe zasady zakupu i rezerwacji biletów określa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów na spektakle w Operze Krakowskiej.OFERTA REPERTUAROWA

Opera Krakowska zaprasza na spektakl „Ongaku trzy kamienie”, który przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku i ruchu. Odpowiednie elementy jak m.in. audiodeskrypcja, język migowy, efekty dźwiękowe i wizualne umożliwiają każdemu widzowi poznanie świat dźwięków Ongaku. Więcej o przedstawieniu - zobacz.

Na specjalne zamówienie Opera organizuje warsztaty edukacyjne „Muzyką namaluj swój świat”, oparte na animacjach i zajęciach muzykoterapeutycznych, dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania uczestnicy biorą udział w zabawach, które przeprowadzane są przez muzykoterapeutę w rytm melodii operowych, operetkowych i musicalowych. Atrakcyjne animacje z rekwizytami, plastyczne warsztaty  z użyciem wstążek i folii malarskiej uruchamiają fantazję i wyobraźnię. W drugiej części spotkania poznajemy kulisy teatru operowego (ze względu na barierę architektoniczną brak możliwości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich!). Celem warsztatów jest motywowanie uczestników z niepełnosprawnością do rozwijania swoich umiejętności muzycznych oraz zaciekawienie ich światem opery.

Opera Krakowska – jako jeden z nielicznych teatrów muzycznych w Polsce – zaprosił widzów z niepełnosprawnością wzroku na spektakl operetkowy „Hrabina Marica”, który realizowany był z audiodeskrypcją (12 listopada 2017 r.). Za przekaz transmisji odpowiadała Fundacja Kultury bez Barier. Prezentacja przedstawienia dla osób niewidomych i słabowidzących była częścią projektu „Tydzień Kultury bez Barier w Polsce”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2017. Opera planuje, aby kolejne prezentacje spektaklu „Hrabiny Maricy” były realizowane z audiodeskrypcją. W przyszłości teatr  zamierza także poszerzyć swoją ofertę o nowe tytuły.

Opera Krakowska na zamówienie organizuje zwiedzanie gmachu teatru w PJM.

Opera Krakowska nie posiada pętli indukcyjnej, ale stara się o zapewnienie dostępności w przyszłości.


Inne informacje i oświadczenia

PARKING

Opera Krakowska nie dysponuje parkingiem dla Widzów.

Najbliższe wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (tzw. koperty) zlokalizowane są na ul. Topolowej oraz na ul. Iwony Borowickiej w strefie płatnego parkowania (zgodnie z uchwałą LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013), karta parkingowa osoby z niepełnosprawnością uprawnia do bezpłatnego postoju na tych miejscach).

Samochody przewożące osoby z niepełnosprawnościami mogą zatrzymać się na placu przed budynkiem Opery Krakowskiej (po stronie budynku administracyjnego) na czas wsiadania / wysiadania. Potrzebę skorzystania z tej możliwości prosimy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną wizytą w Operze:DOJAZD DO OPERY KRAKOWSKIEJ

Komunikacją miejską:

 • autobusami linii:
  - 124, 125, 152, 182, 184, 189, 352, 424, 501, 502, 601, 605, 662, 664, 704 – przystanek Rondo Mogilskie
  - 124, 152, 352, 424, 601, 605, 662, 664 – przystanek Lubicz

 •  tramwajami linii:
  - 4, 12, 19, 20, 50, 52, 70,74,79 – przystanek Rondo Mogilskie
  - 4, 13, 20, 52, 70, 74 – przystanek Lubicz

Szczegółowy rozkład jazdy Krakowskiej Komunikacji Miejskiej.

 Dojeżdżając komunikacją miejską do Opery, można wysiąść na przystankach: Rondo Mogilskie lub Lubicz.

Przystanek autobusowy – Rondo Mogilskie (kierunek Nowa Huta)
Linie nr: 124, 125, 152, 182, 184, 424, 501, 502 

Po wyjściu z autobusu kierujemy się w stronę windy lub ruchomych schodów. Przechodzimy przez całe Rondo Mogilskie, idąc cały czas na zachód. Po przejściu przez ulicę, na wprost znajdują się ruchome schody, a po ich prawej stronie - podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Gmach Opery oddalony jest o około 100 metrów na wprost od wylotu schodów / podjazdu.

Przystanek tramwajowy – Rondo Mogilskie
Linie nr: 4, 12, 19, 20, 50, 52, 70,74,79

Po wyjściu z tramwaju kierujemy się na zachód. Po przejściu przez ulicę, na wprost znajdują się ruchome schody, a po ich prawej stronie - podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Gmach Opery oddalony jest o około 100 metrów na wprost od wylotu schodów / podjazdu.

Przystanek tramwajowy – Lubicz
Linie tramwajowe nr: 4, 13, 20, 52, 70, 74

Po wyjściu z tramwaju kierujemy się na wschód. Gmach Opery oddalony jest o około 250 metrów. Po drodze są przejścia dla pieszych, krawężniki. Do Opery prowadzi chodnik.


Dojazd samochodem:

Jeśli jadą Państwo od strony:

 • Śródmieścia i Krowodrzy - proponujemy zaparkować w strefie płatnego parkowania na ul. Kopernika lub przy ul. Lubicz;
 • Podgórza -  proponujemy zaparkować w strefie płatnego parkowania wzdłuż ul. Powstania Warszawskiego;
 • Nowej Huty - proponujemy zaparkować w strefie płatnego parkowania przy ul. Lubomirskiego.

Strefa płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-20.00 - szczegółowe informacje.


Parkingi w pobliżu Opery Krakowskiej:

 • ul. Rondo Mogilskie 1
 • ul. Iwony Borowickiej